Determineer

BLADVORM: is het blad deltavormig of niervormig?