Determineer

Hoe lopen de nerven van het blad?

PARALLELNERVIG